adcov.com

Charytatywne Dotacje rozpocząć działalność Autyzmu

Charytatywne Dotacje rozpocząć działalność Autyzmu


Jeden na 150 dzieci diagnozuje się z jakąś formą autyzmu. W związku z występowaniem autyzmu, wraz z jego złożonością, potrzebne są dalsze badania i finansowanie. Wiele rodzin walczą, aby uzyskać niezbędne zakwaterowanie i usługi. Na szczęście dostępne są dotacje charytatywne dla rodzin i wychowawców. Dotacje pomagają w rozpoczęciu lub rozbudowy istniejącej organizacji z jedynym naciskiem na leczenie i usług mających na celu poprawę wyników dla dzieci, młodzieży i dorosłych z rozpoznaniem ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu).

Autism Speaks

Autism Speaks jest jednym z większych źródeł finansowania i przyznał 42000000 dolar dotacji (+1454590 dolarów w Rodzinie wspólnotowych dotacji) na rzecz organizacji powiązanych z autyzmem, które usiłują rozwijać usługi w czterech obszarach edukacji, działalności rekreacyjnej / społeczności, urządzeń, Usługi dla dorosłych i młodzieży / dorosłych. Dowiedz się więcej na www.autismspeaks.org.

Inne typy

Fundusz Dobroczynny Baily Thomas oferuje małe i duże dotacje (zazwyczaj nie przyznał się do osoby). Obszary zainteresowania obejmują wsparcie rodziny, systemy zatrudnienia, terapie Play, praktyczne działania, takie jak rzemiosła i obróbki drewna i niezależnego życia. Idź do http://www.bailythomas.org.uk Więcej informacji na temat Funduszu Dobroczynności Baily Thomas.

John Fundusz Merck przyznaje dotacje na celu wsparcie osób z zaburzeniami rozwojowymi. Uważa, obiecujące projekty, projekty pilotażowe i mniejszych organizacji, w tym start-upów. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź swoją stronę internetową http://www.jmfund.org.

Więcej Dotacje

Daniel Jordan Fiddle Fundacja przyznaje dotacje, które koncentrują się na młodzieży i dorosłych z rozpoznanym ASD w obszarach programów mieszkaniowych, rekreacyjnych, zawodowych i edukacyjnych ukierunkowanych na przygotowanie do życia po szkole. Idź do http://www.djfiddlefoundation.org uzyskać więcej informacji.

W CVS Caremark Charitable Trust Dotacje koncentruje się na usługach wczesnej interwencji, zdrowotnych i rehabilitacyjnych. Sprawdź swoją stronę internetową, http://info.cvscaremark.com.

Stosowania

Proces ubiegania się o dofinansowanie nie jest skomplikowane, ale wymaga pewnych przygotowań. Początkowo, zostaniesz poproszony o wypełnienie wniosku online, lub złożyć list intencyjny / zainteresowania stwierdzające pozycję. Większość organizacji dostarczy wskazówek na temat pisania listu. W ogóle, pojawi się pytanie, opowiedzieć o sobie i swojej organizacji, liczba osób zaangażowanych, kwota finansowania wymagane i czy nie jest to nowy lub istniejący Program. Po aplikacji jest przeglądowi i jest zainteresowanie, otrzymasz pismo z prośbą pełnego wniosku o dofinansowanie. Okres, zależy od organizacji, ale może to potrwać od trzech do sześciu miesięcy, aby dowiedzieć się, czy dotacja została przyjęta.

Rozważania

Autyzm nie zniknie. Nie ulega wątpliwości, że zapotrzebowanie na zasoby autyzmu i informacji są wysokie. Rodzice niezmiernie przyczyniły się do powstania potężnych organizacji, takich jak Autism Society of America. Jeden lub dwoje rodziców pracujących razem dokonały ogromną różnicę w życiu wielu osób dotkniętych autyzmem. Naukowcy wciąż są w początkowych etapach zrozumienia złożoności autyzmu i spektrum. Dlatego też finansowanie dla organizacji z misją zwiększenia świadomości autyzm i świadczenia usług oraz zabiegi najprawdopodobniej wzrośnie.