adcov.com

Bivirkninger av Procrit

Procrit er en injeksjon medisiner som brukes til å behandle anemi ved å hjelpe kroppen produserer røde blodlegemer. Når ikke nok røde blodlegemer, kan anemi føre, forårsaker tretthet, svakhet, kortpustethet og rask puls. Procrit har noen bivirkninger.

Effekter

Bivirkninger av Procrit er vanligvis milde og kan inkludere svimmelhet, feber, hodepine, kvalme, oppkast og smerter på injeksjonsstedet.

Advarsel

Alvorlige bivirkninger av Procrit er et medisinsk nødstilfelle og kan omfatte brystsmerter, kortpustethet, kropp svakhet eller nummenhet, plutselig hodepine, syn, tale eller balanse underskudd, besvime og smerte eller hevelse i bena.

Fordeler

Fordeler med Procrit omfatter hjelpe kroppen å produsere røde blodlegemer, noe som resulterer i oppløsning av anemi og tilhørende symptomer.

Betraktninger

Procrit er en injeksjon medisiner, og injeksjonsstedet bør overvåkes for tegn på infeksjon som rødhet, hevelse og smerte. Irritasjon på injeksjonsstedet bør rapporteres til legen umiddelbart.

Betydning

Procrit er produsert fra humant blodplasma og kan potensielt inneholde virus. Selv humane blodprodukter er vist og testet for smittestoffer, er det fortsatt en fjern sjanse den kan overføre virus.