adcov.com

Bierne wdychanie & Testing włosów

Bierne wdychanie & Testing włosów


Testy Private- narkotyków, a pracownicy sektora publicznego było powszechne od początku lat 1990. Coraz częściej rodzice testują swoje dzieci do zażywania narkotyków. Pomimo, że jest bardziej powszechne do badania moczu, czasem badania leków prowadzone są na włosy pacjenta, ponieważ może być bardziej dokładny.

Historia

W 1989 roku Sąd Najwyższy USA orzekł, że z narkotykami badania pracowników rządowych nie narusza 4-sze praw Poprawka obywateli. Podobnie, pracownicy firm prywatnych mają niewielką ochronę przed testów narkotykowych w większości państw.

Jako Obrony

Wdychanie bierne często twierdził, jako którego autorem osób Pozytywne wyniki testów. To jest możliwe, aby znaleźć śladowe ilości chemikaliów w marihuany, THC, w włosy były to okolice biernego palenia. Jednak kwota ta jest zwykle znacznie poniżej tego, co normalnie byłoby to dla palacza marihuany.

Wyniki

Technicznie, włosy z kimś, kto ma już dymu marihuany może pozytywny test na kilka miesięcy po ekspozycji. To zależy od tego, jak blisko człowiek był do dymu, stężenie THC w marihuanie i długości czasu ekspozycji.

Metabolity

Dla uściślenia wyników badań włosów, tester może sprawdzić metabolitów zamiast samego THC.