adcov.com

Analiza SWOT Plan zdrowia

Analiza SWOT Plan zdrowia


Rozważając nowy plan zdrowia, narzędzie do zarządzania, które mogą być bardzo przydatne, jest analiza SWOT. SWOT - lub mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń - umożliwia grupie cech każdego planu na poszczególne "wiadra", które pozwalają dokonać inteligentnego i świadomego wyboru.

Mocne strony

Państwu wszystkie zalety każdego planu zastanawiasz się indywidualnie. Przykładami mocnych obejmują dużą liczbą dostępnych lekarzy, które są objęte planem, małej odliczeniu i niższych out-of-pocket koszty profilaktycznej opieki.

Słabe strony

Lista wszystkich słabości każdego planu. Przykłady słabych stron należą wysokie koszty out-of-pocket, kilka dostępnych lekarzy i zaplecze, które zostały opisane i długą listę niepokrytych pozycji.

Możliwości

Lista wszystkich możliwości każdej pozycji. Przykłady możliwości to jest w stanie sfinansować swój plan z dolarów przed opodatkowaniem, jest w stanie dodać dodatkowe pokrycie w przypadku poważnej choroby zmienia życie, takich jak rak i jest w stanie obniżyć składki w czasie w oparciu o wykorzystanie.

Zagrożenia

Lista wszystkich zagrożeń związanych z planami. Przykłady zagrożeń obejmują możliwość planu anulowane niskiego wpisu lub możliwość składek dzieje się ze względu na nowe zmiany w ustawodawstwie.

Putting It All Together

Przejrzyj wszystkie cztery kategorie dla każdego wymienionego planu i dokonać najlepszego wyboru. Może to być pomocne, aby wykreślić wyniki na wykresie, więc można wizualnie analizować informacje.